Rubrik
 
 
Lärandets hus är avsett att vara en mötesplats för alla som vill vidareutveckla sitt kunnande och kreativitet. Platsen utgör ett forum där man kan finna nya bekantskaper, vilka förhoppningsvis kan leda till nya aktiviteter. Inte bara forskare och lärare är välkomna utan också allmänhet, ungdom, föräldrar, industrin, olika specialister,….  Några exempel på olika aktiviteter visas här.
Org-Kunskap är en grundsten för en positiv utveckling av våra samhällen. Detta gäller t ex sådana viktiga processer på global nivå som att förhindra krig, förbättra vår miljö och hälsa, m.m. Men även på grupp- och individnivå gäller givetvis detta. Kunskap är dock värdelös om vi inte kan använda den. Tyvärr har vår civilisation lagt sordin på vår hjärnas kaotiska bidrag (från limbiska systemet), d v s vi har blivit hämmade. För att  kunna utnyttja kunskap effektivt måste vi vara kreativa, d v s kunna skapa ny idéer och lösa problem.  Hjärnan är plastisk (omformbar) så ALLA kan bli mer kreativa. Modern neurodidaktik ger oss verktyg så att vi kan mångdubbla vår kreativitet. Vi har vid Lärandets Hus demonstrerat detta bl.a. genom olika kurser för lärare (med stöd av bl a Skolverket). Sedan 1979 har vi tagit emot över 100 000 besökare i olika åldrar och yrken i vårt laboratorium för kreativitetsträning. Som exempel på områden där kreativiteten är avgörande är inom industrin, där innovation är väsentlig och för politiker och chefer, som skall ta viktiga beslut.
Saluförandet av ovanstående idéer är dock inte enkel, eftersom det innebär en omställning i tänkande. Idag uppfattas kreativitet ofta som vissa individer bara har (statiskt). Ofta associeras kreativitet huvusakligen med konstnärligt utövande. Ett exempel på misshushållning med vår kapacitet är utbildningen vid våra universiet, som ensidigt premierar kunskapsinhämtning. Det finns dock ingen som helst korrelation mellan avgångsbetyg och framgång i yrkeslivet. Kreativitetsträning borde införas på alla nivåer i vårt skolsystem.


Några länkar:

Experimentverkstaden "Fysikaliska leksaker": www.fysikaliskaleksaker.se
Vetenskapskaféet "Café-å-lär": www.cafealar.se
Nationellt forum för kreativitet: www.neuroforum.se
Exempel på föreläsningar (PO TALKS): www.potalks.se
Min hemsida:  www.ponilssonshomepage.se
Några priser och utmärkelser (16 MB):  Priser


Ansvarig:

Prof Per-Olof Nilsson
Tillämpad informationsteknologi
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Telefon:  070-753 5312
Epost: per-olof.nilsson@chalmers.se